Welkom

Op deze website kan u de openbare agenda’s en verslagen van de gemeente Zaventem vinden.

  • Agenda: overzicht van de geplande vergaderpunten, voorafgaand aan de vergadering
  • Verslag: overzicht van de beslissingen, na de vergadering

Volgende organen worden hier gepubliceerd:

  • College van burgemeester en schepenen (CBS)
  • Gemeenteraad (GR)
  • Vast bureau (VB)
  • Raad voor Maatschappelijk Welzijn (Raad)
  • Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf (AGB RVB)
  • Burgemeesterbesluit (BURG)

U kunt de documenten opzoeken via de kalender of via de zoekpagina.

Hulp nodig of vragen? info@zaventem.be